Formulár

Daňové zákony 2017
Daňové zákony 2017

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2017. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a to už po dvadsiaty piaty raz, nájdete úplné znenie desiatich najdôležitejších daňových zákonov.

Daňové zákony 2017 si môžete objednať za zvýhodnenú cenu 4,49 € priamo u vydavateľa (vyplňte formulár nižšie), alebo si ich môžete už od 10. februára kúpiť za cenu 4,99 € v novinových stánkoch, v kníhkupectvách Elita, www.martinus.sk, www.gorila.sk, vo vybraných predajniach ŠEVT Papiernictvo a v ďalších kníhkupectvách.

» Tu nájdete daňové zákony 2016 «
Objednávam si Daňové zákony 2017
(cena 4,49 € za kus + poštovné a balné) v počte kusov

Pri objednávke nad 20 ks poštovné a balné uhradíme za vás.
Doručovacia adresa:

Fakturačná adresa:
(vyplňte iba ak je iná ako doručovacia adresa)

Daňové zákony v roku 2017 - obsah:
  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
  • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
  • Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
  • Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
  • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady
  • Zákon o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon o účtovníctve
  • Zákon o cestovných náhradách

a navyše Postupy účtovania:

jednoduché a podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Daňové zákony 2017 zasielame na dobierku. K cene sa pripočítava poštovné a balné. Ponuka platí do vypredania zásob. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.
V prípade ďalších otázok týkajúcich sa objednávok volajte na číslo 02/4959 6272 alebo 02/4959 6270.

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa potrebujú v daňových zákonoch platných na Slovensku rýchlo a bezpečne orientovať. Ocenia ju ľudia pracujúci na daňových či obecných úradoch, daňové a finančné poradkyne a poradcovia, podnikateľky a podnikatelia, živnostníci, ba dokonca aj študenti.

Daňové zákony v tejto publikácii sú spracované tak, že tučným písmom (aj tučným kurzívovým písmom) sú zvýraznené tie ich časti, ktoré nadobudli účinnosť od začiatku roka 2017 alebo v jeho priebehu. A tie časti daňových zákonov, ktoré platili iba do konca roka 2016, sú zasa uverejnené obyčajným kurzívovým (nakloneným) písmom.

Vďaka takémuto spracovaniu možno napríklad uverejnený text zákona o dani z príjmov využiť nielen pri plánovaní postupu a riešení situácií vzniknutých až v priebehu roku 2017, ale rovnako ho možno využiť už pri príprave daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016, ktoré treba vo všeobecnosti podať najneskôr do 31. marca 2017.

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313 (ďalej len „Perex”) ako prevádzkovateľ, spracováva Vami poskytnuté osobné údaje: priezvisko a meno, ulica, PSČ, mesto, telefón, e-mail za účelom predaja tovarov alebo služieb, pričom právnym základom je § 13 ods. 1 písmeno b) (zmluvný vzťah) zákona č. 18/2018 z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon). Objednávateľ potvrdením a zaslaním objednávky Perexu potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov. Vaše osobné údaje budú vymazané po uplynutí doby, ktorá je určená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (preukázateľnosť vynaložených nákladov).

Máte právo požadovať prístup, opravu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. a za týmto účelom kontaktujte zodpovednú osobu e-mailom na adrese alebo listom adresovaným spoločnosti Perex. Nemáte právo na výmaz ani právo namietať spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje v rozsahu priezvisko, meno, ulica, PSČ a mesto budú poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. za účelom doručenia objednaného tovaru.

71,99
Flower box vintage kocka "L" červené ruže

Flower box vintage kocka "L" červené ruže

44,99
Kytica Zimona 25

Kytica Zimona 25