Formulár

Daňové zákony 2017
Daňové zákony 2017

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2017. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a to už po dvadsiaty piaty raz, nájdete úplné znenie desiatich najdôležitejších daňových zákonov.

Daňové zákony 2017 si môžete objednať za zvýhodnenú cenu 4,49 € priamo u vydavateľa (vyplňte formulár nižšie), alebo si ich môžete už od 10. februára kúpiť za cenu 4,99 € v novinových stánkoch, v kníhkupectvách Elita, www.martinus.sk, www.gorila.sk, vo vybraných predajniach ŠEVT Papiernictvo a v ďalších kníhkupectvách.

» Tu nájdete daňové zákony 2016 «
Objednávam si Daňové zákony 2017
(cena 4,49 € za kus + poštovné a balné) v počte kusov

Pri objednávke nad 20 ks poštovné a balné uhradíme za vás.
Doručovacia adresa:

Fakturačná adresa:
(vyplňte iba ak je iná ako doručovacia adresa)

Daňové zákony v roku 2017 - obsah:
  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
  • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
  • Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
  • Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
  • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady
  • Zákon o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon o účtovníctve
  • Zákon o cestovných náhradách

a navyše Postupy účtovania:

jednoduché a podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Daňové zákony 2017 zasielame na dobierku. K cene sa pripočítava poštovné a balné. Ponuka platí do vypredania zásob. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.
V prípade ďalších otázok týkajúcich sa objednávok volajte na číslo 02/4959 6272 alebo 02/4959 6270.

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa potrebujú v daňových zákonoch platných na Slovensku rýchlo a bezpečne orientovať. Ocenia ju ľudia pracujúci na daňových či obecných úradoch, daňové a finančné poradkyne a poradcovia, podnikateľky a podnikatelia, živnostníci, ba dokonca aj študenti.

Daňové zákony v tejto publikácii sú spracované tak, že tučným písmom (aj tučným kurzívovým písmom) sú zvýraznené tie ich časti, ktoré nadobudli účinnosť od začiatku roka 2017 alebo v jeho priebehu. A tie časti daňových zákonov, ktoré platili iba do konca roka 2016, sú zasa uverejnené obyčajným kurzívovým (nakloneným) písmom.

Vďaka takémuto spracovaniu možno napríklad uverejnený text zákona o dani z príjmov využiť nielen pri plánovaní postupu a riešení situácií vzniknutých až v priebehu roku 2017, ale rovnako ho možno využiť už pri príprave daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016, ktoré treba vo všeobecnosti podať najneskôr do 31. marca 2017.

Predplatiteľ/objednávateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (ďalej len „Perex“) v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) a uschovaním Perexu poskytnutých osobných údajov záujemcu o predplatné, a to na účely ich poskytnutia Slovenskej pošte ako predávajúcemu/dodávateľovi denníka Pravda za účelom doručovania denníka Pravda, zaradenia záujemcu o predplatné do zoznamu/databázy predplatiteľov denníka Pravda, na marketingové účely, a to na obdobie až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas môže byť odvolaný v prípade, že osobné údaje budú uchovávané a spracované Perexom alebo ním poverenou osobou v rozpore s udeleným súhlasom alebo z dôvodov podľa §28 zákona. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky Perexu potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov. Každý záujemca o predplatné denníka Pravda vyplnením a odoslaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti Perex súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy/informačného systému spoločnosti Perex, resp. do databázy/informačného systému spoločnosťou Perex poverenej spoločnosti, na dobu neurčitú. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti Perex a na účel poštovej či telefonickej komunikácie, ako aj na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva Perex.
64,99
Flower box biela kocka "L" červené ruže

Flower box biela kocka "L" červené ruže

21,99
Ružový flower pot ružové ruže a biele alstromérie

Ružový flower pot ružové ruže a biele alstromérie