Formulár

Daňové zákony 2017
Daňové zákony 2017

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2017. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a to už po dvadsiaty piaty raz, nájdete úplné znenie desiatich najdôležitejších daňových zákonov.

Daňové zákony 2017 si môžete objednať za zvýhodnenú cenu 4,49 € priamo u vydavateľa (vyplňte formulár nižšie), alebo si ich môžete už od 10. februára kúpiť za cenu 4,99 € v novinových stánkoch, v kníhkupectvách Elita, www.martinus.sk, www.gorila.sk, vo vybraných predajniach ŠEVT Papiernictvo a v ďalších kníhkupectvách.

» Tu nájdete daňové zákony 2016 «
Objednávam si Daňové zákony 2017
(cena 4,49 € za kus + poštovné a balné) v počte kusov

Pri objednávke nad 20 ks poštovné a balné uhradíme za vás.
Doručovacia adresa:

Fakturačná adresa:
(vyplňte iba ak je iná ako doručovacia adresa)

Daňové zákony v roku 2017 - obsah:
  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
  • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
  • Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
  • Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
  • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady
  • Zákon o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon o účtovníctve
  • Zákon o cestovných náhradách

a navyše Postupy účtovania:

jednoduché a podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Daňové zákony 2017 zasielame na dobierku. K cene sa pripočítava poštovné a balné. Ponuka platí do vypredania zásob. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.
V prípade ďalších otázok týkajúcich sa objednávok volajte na číslo 02/4959 6272 alebo 02/4959 6270.

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa potrebujú v daňových zákonoch platných na Slovensku rýchlo a bezpečne orientovať. Ocenia ju ľudia pracujúci na daňových či obecných úradoch, daňové a finančné poradkyne a poradcovia, podnikateľky a podnikatelia, živnostníci, ba dokonca aj študenti.

Daňové zákony v tejto publikácii sú spracované tak, že tučným písmom (aj tučným kurzívovým písmom) sú zvýraznené tie ich časti, ktoré nadobudli účinnosť od začiatku roka 2017 alebo v jeho priebehu. A tie časti daňových zákonov, ktoré platili iba do konca roka 2016, sú zasa uverejnené obyčajným kurzívovým (nakloneným) písmom.

Vďaka takémuto spracovaniu možno napríklad uverejnený text zákona o dani z príjmov využiť nielen pri plánovaní postupu a riešení situácií vzniknutých až v priebehu roku 2017, ale rovnako ho možno využiť už pri príprave daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016, ktoré treba vo všeobecnosti podať najneskôr do 31. marca 2017.

Predplatiteľ/objednávateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (ďalej len „Perex“) v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) a uschovaním Perexu poskytnutých osobných údajov záujemcu o predplatné, a to na účely ich poskytnutia Slovenskej pošte ako predávajúcemu/dodávateľovi denníka Pravda za účelom doručovania denníka Pravda, zaradenia záujemcu o predplatné do zoznamu/databázy predplatiteľov denníka Pravda, na marketingové účely, a to na obdobie až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas môže byť odvolaný v prípade, že osobné údaje budú uchovávané a spracované Perexom alebo ním poverenou osobou v rozpore s udeleným súhlasom alebo z dôvodov podľa §28 zákona. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky Perexu potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov. Každý záujemca o predplatné denníka Pravda vyplnením a odoslaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti Perex súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy/informačného systému spoločnosti Perex, resp. do databázy/informačného systému spoločnosťou Perex poverenej spoločnosti, na dobu neurčitú. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti Perex a na účel poštovej či telefonickej komunikácie, ako aj na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva Perex.