Cenníky inzercie denníka Pravda

Podajte si riadkový inzerát do denníka Pravda cez internet.

ICC profily

ISOnewspaper26v4.4.icc.zip - je určený pre 4F tlač tlač
ISOnewspaper26v4_gr.icc.zip - je určený pre jednofarebnu tlač, t.j. čb tlač
MNNTISO12647_3_2004_NJ.pdf - Medzinárodna norma pre novinovu tlač ISO12647-3
ReadmeISO.pdf - Readme ISOnewspaper26v4

Technické podmienky (PDF súbor)