#50. roky 20. storočia

Gustáv Husák, Zbor povereníkov

Rozviazanie rúk, o akom sa dnes ani nesníva

Neznáma história 11.06.2021 06:00
Boží vták, Vladimír Jedľovský

Omša za obete kolektivizácie

Divadlo 03.03.2015 09:00