#akademický rok
ceremoniári, Univerzita Komenského

Slovenské vysoké školstvo v roku nula

Neznáma história 30.09.2019 12:00