#alternatívne dejiny
rakúsko-uhorské vyrovnanie

Mierne alternatívny pohľad na dejiny Slovenska

Esej 02.06.2017 07:00