#antológia

piesok, kniha, antológia

Civilizácia na lavici obžalovaných

Esej 19.05.2016 17:00
Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia, zostavila Ivana Taranenková, Kalligram 2014

Písanie o sebe v 19. storočí

Kniha 04.11.2014 16:39