#antropocén
beh, štart, ľudstvo

Ľudstvo vstúpilo do novej geologickej epochy

Zem 11.01.2016 10:28