#bytové spoločenstvo
rozhovor, dohoda, partneri, kolegovia

Zmluva o spoločenstve: Rozhodujú o nej vlastníci

Ako vybaviť 29.09.2020 10:00
peniaze, bankovky, euro

Zoznam neplatičov do fondu opráv môže byť zverejnený

Dom a byt 02.11.2019 10:00
archív, šanóny, administratíva, práca

Správa bytového domu: Spoločenstvo vlastníkov a správca

Ako vybaviť 15.11.2018 06:00
Petržalka, bytovky, domy, paneláky, sídlisko

Kedy ma vlastník bytu právo užívať spoločné časti bytového domu?

Ako vybaviť 14.11.2018 06:00
ľudia, deti, rodičia, susedia

Ako sa po novele bytového zákona hlasuje na domovej schôdzi

Ako vybaviť 13.11.2018 06:00