#CAPTCHA

Invisible ReCAPTCHA, CAPTCHA,

Stránky už dokážu potvrdiť identitu človeka aj podľa pohybu kurzora

Komunikácia12.03.2017 12:46
Invisible ReCAPTCHA, CAPTCHA,

Webom už nebudete musieť dokazovať, že ste človek

Komunikácia11.12.2016 07:00
captcha kód, algoritmus

Ochranný prvok CAPTCHA už webom stačiť nemusí

Technológie30.10.2013 19:00