#Cena Dominika Tatarku 2016
Alexander Balogh (vľavo) a Ján Štrasser

Cena Dominika Tatarku za rok 2016 patrí svedectvu doby

Kniha 14.03.2017 17:51