#ceny mýta
OBU jednotka, mytny system, myto, palubná jednotka

Mýto naviažu na infláciu, bude aj na okresných cestách

Ľudia 16.08.2013 13:56