#Clevelandská dohoda

Ivan Daxner, Albert Mamatey, Milan Rastislav Štefánik

Slovákov dala dokopy s Čechmi Amerika

Neznáma história 04.11.2015 09:00
Slovensko, Macedónsko

Sto rokov od dohody v Clevelande

Analýzy a postrehy 22.10.2015 22:00
britská vláda, Winston Churchill

Česko(slovensko) malo byť pôvodne monarchiou

Neznáma história 19.05.2015 06:00