#Deklaráciu o nevyhnutnosti podpory obrany SR
Martin Fedor

NR SR prijala Deklaráciu o nevyhnutnosti podpory obrany SR

Domáce 16.05.2017 17:34