#európske mestá
doprava zapchy

Veľký hluk z dopravy v európskych mestách prispieva k tisícom úmrtí ročne

Človek 11.04.2022 06:00