#Fredric Jameson
odborárska demonštrácia, Praha

Kultúrna logika kapitalizmu

Analýzy a postrehy 11.03.2016 09:00