#genetický test
homosexuál, gay

Neexistuje gén, ktorý by predurčoval homosexualitu

Človek 01.09.2019 09:00