#George Friedman

Ivan Hoffman

Nord Stream: Poďakovanie od Sikorského

Dnes píše 29.09.2022 16:00
Ivan Hoffman, foto do ankety, nepoužívať

Znemožňovanie sa právom silnejšieho

Dnes píše 16.01.2020 16:00