#glutamát sodný
víno, pohár, nalievanie

S týmito potravinami opatrne, zvyšujú nervozitu

Zdravá duša 16.01.2018 06:00