#Historický ústav SAV

Adolf Hitler, Mníchovská dohoda

Snaha o návrat zlata z USA trvala takmer štyri desaťročia

Rozhovory 16.02.2022 06:00
Michal Schvarc, historik

Štát pod 'ochranou' Hitlera musel skončiť spolu s ňou

Rozhovory 14.03.2017 07:00
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.:...

Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov

Kniha 25.03.2015 05:00