#hovorová slovenčina
Ivana Taranenková

O kultúre: K zdravej slovenčine

Z notesa 09.05.2014 06:00