#Howard Shore
priprava koncert Pan prstenov prsteňov

Filmová hudba k Pánovi prsteňov žije aj pred plátnom

Hudba 04.07.2016 09:00
Lord of Rings in Concert

Pán prsteňov zaznie s veľkolepým hudobným sprievodom

Hudba VIDEO 23.12.2015 09:00