#humanista
Príbh zberateľa, výstava

Šľachetný človek, problematický žiak - aj tak titulovali humanistu Samuela Bothára

Regióny 22.02.2016 15:07