#ílovitá pôda
zhutnená pôda

Príliš tuhá pôda je problém. Ako ju kypriť a hnojiť, a pritom nenarobiť škodu?

Sezóna 25.04.2022 06:00