#informačná gramotnosť
počítač, žena, počítačová gramotnosť, internet

Projekt pre stredné školy pomôže pri rozvíjaní informačnej a digitálnej gramotnosti

Vzdelávanie 06.11.2019 12:00