#ionizujúce častice
Swarm constellation pillars

Juhoatlantická anomália v magnetickom poli Zeme sa zväčšuje

Zem VIDEO 29.08.2020 07:14