#J. Málik

jaroslav málik

Inšpekcia rieši previerku bývalého policajného viceprezidenta

Domáce 18.10.2018 17:37
polícia, policajti

Výmena na poste Gašparovej pravej ruky

Domáce 09.10.2017 19:37