#José Rizal
Henry John Serafica Acorda,

Posledné zbohom Henrymu Acordovi

Esej 05.07.2018 06:00