#Karol Sidor
Hlinkova garda, Bratislava, 1941

Mala to byť len poriadková služba

Neznáma história 27.06.2018 06:00