#kolektívna pamäť

Ivan Hoffman, foto do ankety

Kolektívna pamäť

Dnes píše 12.05.2022 14:00

Rozprávať príbeh

Komentáre a glosy 30.12.2020 20:00