#konzumizmus
Pavel Branko

Pavel Branko: Konzumizmus je v súčasnosti najväčšou stranou na svete

Rozhovory 03.05.2016 11:00