#kragujevac
vzbúrenci, Kragujevac

Krv slovenských drotárov na Stanovljanskom poli

Neznáma história 10.06.2018 17:00
vojak, vojna, prvá svetová vojna

Trestom za živelnú vzburu Slovákov v Kragujevaci bolo 44 popráv

Spoločnosť 02.06.2018 08:00