#literárny festival
Radovan Auer

Svět knihy 2021: Z paláca do stanov

Kniha 21.04.2021 12:00
Martin, mestský úrad

Slovesná jar má korene v 19. storočí!

Kniha 25.09.2020 16:05
novotvar, festival,  literárny festival Novotvar

Nová literatúra sa predstaví v Bratislave a v Modre

Kniha 02.10.2019 11:00
Zilinsky literarny festival  archiv

Žilina hostí literárny festival

Kniha 18.09.2019 18:30
Miroslava Vallová, prekladateľka

Ako odhrnúť oponu slovenskej literatúre

Kniha 08.10.2014 16:00
Hana

Bratislavské kultúrne centrá ožijú literatúrou

Kniha 12.05.2014 09:00