#Martin Makara

karikatura Mikuláš Aleš

Chudoba nie je cnosť, ale zločin spoločnosti

Esej 02.05.2019 06:00
Martin Makara, vizitka,

V ústrety nevzdelanosti

Esej 13.09.2018 06:00
Martin Makara, vizitka,

Uväznení v spoločenskej paranoji

Esej 19.07.2018 06:00