#Martin Plesch

vzdelávanie, škola, vyučovanie, trieda,...

Za úspešnými študentmi stoja obetaví učitelia

Vzdelávanie 28.06.2019 06:00
Miroslav Kozák

Mohli by sme mať viac mladých Einsteinov?

Fenomén 05.10.2018 08:00