#Matúš Bachynec

SND Kým prídu Stouni Robo Roth

Premiéra inscenácie Kým prídu Stouni … v Činohre SND má nový termín

Divadlo 26.01.2022 16:00
Vlastnici skuska DAB

Nitrianske divadlo začína skúšať novú inscenáciu Vlastníci

Divadlo 18.10.2020 07:00
Vláda tmy

Za zločinmi býva túžba po láske, erotike a majetku

Divadlo 24.02.2018 16:00
Monika Potokárová a Daniel Žulčák

Divadlo: Mladí sa zmocnili Marty

Divadlo 27.12.2017 12:00