#Medzinárodná Bookerova cena
Georgi Gospodinov, Úkryt času

Kniha týždňa: Čo je človek bez pamäti? Nad oceňovaným románom Úkryt času

Kniha 30.06.2024 00:00
Jenny Erpenbecková, Michael Hofmann

Držiteľom Medzinárodnej Bookerovej ceny sa stala autorka Jenny Erpenbecková a prekladateľ Michael Hofmann

Kniha 23.05.2024 08:00