#Michal Jakabčic
Viera Žilinčanová: Zátišie s torzami

O umení: Pravda o výstave Žilinčanová - Jakabčic v Nedbalke

Z notesa 16.09.2014 17:01