#Michal Jareš
Michal Jareš: Začátek eposu

Kniha týždňa: Básnické aspekty začiatku eposu

Kniha 20.05.2018 09:00
Hľadanie súčasnosti, LIC 2014

Kniha týždňa:Hľadanie v jadre literárneho života

Kniha 19.01.2016 12:00
Kolektív autorov: Hľadanie súčasnoti

Kolektív autorov: Hľadanie súčasnosti

Kniha 02.04.2015 05:17