#Michal Kováč ml.

Milan Žitný

Strach páchateľov únosu je veľmi silný

Domáce 06.09.2015 18:30