#misia BiColombo

raketa, infografika

Európa čoskoro poletí na Merkúr

Vesmír 11.07.2017 14:10