#Mustafa Kemal Atatürk

Silvia Ruppeldtová

Božia múdrosť nemúdrych

Komentáre a glosy 24.07.2020 20:00
Pavel Kopecký

Cyperská udička na tureckých voličov

Analýzy a postrehy 16.08.2019 16:00