#nájom lesnej pôdy

lesy, les, pôda, nájom, pozemky,

Ako sa zmenil od júla nájom lesných pozemkov

Občan a štát 24.07.2019 06:00
urbár, pozemok, pozemky, pole

Novela zákona o vzťahoch k pôde mení aj nájomné vzťahy

Občan a štát 14.05.2019 08:30