#nedostatočný ľudský potenciál
Marián Repa

Slovensko z parného rušňa do šinkansenu

Komentáre a glosy 10.05.2019 06:00