#oddpadová voda
kanalizácia, dom, bývanie, reality

Vo vzorkách odpadovej vody v Londýne našli vírus detskej obrny

Človek 23.06.2022 21:58