#osnovy
učiteľ, škola, trieda, žiak

Učitelia robia učebnice aj na kolene

Domáce 14.04.2014 13:00
školstvo, trieda

Školy čakajú zmeny v osnovách

Domáce 02.01.2014 11:30