#pamätníci
holokaust, spomienka

V Múzeu holokaustu premietnu svedectvá tých, čo prežili holokaust

Seniori 13.12.2018 09:10
páter Akvinas

Za pomoc kňazom posielali ľudí do väzenia

Spoločnosť 01.01.2017 08:00