#Peter Brenkus

Poézia v krojoch/Kroje v poézii

Poézia v krojoch/Kroje v poézii. Jedna z najkrajších slovenských kníh

Kniha 19.02.2019 06:00
Slovenský deň krojov, ľudový súbor

Krása na každý deň, kroje sa vracajú do života

Fenomén 23.09.2018 06:00