#Peter Zajac
Martin Krno

Zasa sa improvizovalo so štátnymi vyznamenaniami

Komentáre a glosy 03.01.2020 20:00
Peter Zajac, Ľubica Schmarcová, kolektív...

Peter Zajac, Ľubica Schmarcová, kolektív autorov: Slovenský romantizmus

Kniha 17.06.2019 05:00
Anton Vydra Peter Zajac Pokušenia Dominika Tatarku

Anton Vydra, Peter Zajac: Pokušenia Dominika Tatarku

Kniha 05.12.2018 05:00
Laureáti Ceny Dominika Tatarku za rok 2017...

Tatarkova cena za ekumeniku aj Šimečkov pohľad na ľahostajnosť Slovákov

Kniha 13.03.2018 17:34
Peter Zajac (ed.): Štúr, štúrovci, romantici,...

Peter Zajac (ed.): Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci

Kniha 31.03.2017 05:00
Peter Zajac  Slovenské kargo

Kniha týždňa: Slovenské kargo - Slovensko má niekoľko kultúrnych pamätí

Kniha 24.04.2016 16:00
Peter Zajac  Slovenské kargo

Peter Zajac: Slovenské kargo

Kniha 09.03.2016 05:00
Peter Zajac (ed.) a kol. Sondy

Peter Zajac (ed.) a kol.: Sondy

Kniha 27.08.2015 05:00
anotka25

Fedor Gál, Peter Zajac, Miro Švolík: Dvadsaťpäť

Kniha 10.06.2014 05:00
anotka FILA

Kniha týždňa: Keď milovať znamená maľovať

Kniha 05.11.2013 12:00