#Pianographique
Dennis Russell Davies a Maki Namekawa

Pianographique: Keď počítač maľuje klavírnu hudbu na plátno

Hudba 13.07.2022 12:34