#Piotr Veličko
SNP

Povstanie sa nedá presne naplánovať

Neznáma história 01.09.2015 13:00